قطرعایق(اینچ)قیمت پشم سنگ لوله ای با ضخامت 2.5 سانت(تومان)قیمت پشم سنگ لوله ای با ضخامت 3 سانت(تومان)قیمت پشم سنگ لوله ای با ضخامت 3.5سانت(تومان)
لینک خرید
1/290001200015000خرید
3/4110001400017900
1130001590019500
1/1و4150001750021600
1و1/2170001950024000
2198002280027000
1/2و2228002490029000
3250002760031900
4270002890032000
5280003100034000
6290003250036800
8توافقی3600042000
10توافقی4800055000
12توافقی5900065000
14توافقی6500071000
16توافقی7600083000
18توافقی8400089000
20توافقی9000099000